siedem-sakramentw.jpg

Siedem Sakramentów Świętych

Według Katechizmu Kościoła katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).
Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. W Kościele katolickim uznaje się siedem sakramentów.
Są to:
 • Chrzest Święty (baptismum)
 • Bierzmowanie (confirmatio)
 • Najświętszy Sakrament – Eucharystia (eucharystia)
 • Spowiedź (sakrament pokuty i pojednania) (paenitentia)
 • Namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
 • Kapłaństwo (sacri ordines)
 • Małżeństwo (matrimonium)

Chrzest Święty

Fakt urodzenia dziecka i prośbę o udzielenie chrztu powinien zgłosić w kancelarii parafialnej rodzic. Dziecko - do miesiąca od chwili urodzenia - powinno być ochrzczone.

Rodzicami chrzestnymi mogą być dojrzali katolicy, czyli osoby od 16 roku życia, które przyjęły sakrament Bierzmowania i żyją na co dzień z Chrystusem. Funkcji rodziców chrzestnych nie moga pełnić: ateiści, niepraktykujący katolicy, osoby żyjące na kontraktach cywilnych oraz żyjący w konkubinacie czyli bez jakiegokolwiek ślubu. Jeśli Chrzestni są z poza parafii, przynoszą zaświadczenie o dopuszczeniu do roli chrzestnego z parafii miejsca zamieszkania. Nauka Przed chrztem jest w sobotę przed niedzielą chrztu o 16.00 w domu katechetycznym. Obecność rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa.

Chrztu św. udziela się w 2. i 4. niedzielę miesiąca o godz. 15.00.

W przypadku dorosłych, którzy chcieliby przyjąć chrzest, przeprowadzane jest odpowiednie przygotowanie (katechumenat) po indywidualnym uzgodnieniu z ks. Proboszczem.

Dzieci obchodzące 1. rocznicę przyjęcia chrztu św. błogosławi się w czasie Mszy św. o godz. 15.00 w 2. i 4. niedzielę miesiąca.

chrzt5b.jpg
bierzmo.jpg

Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie przyjmuje zasadniczo młodzież III klas gimnazjum po odpowiednim rocznym przygotowaniu. Sakrament ten jest udzielany przez biskupa podczas Mszy św., zazwyczaj w maju lub czerwcu. Wymagania dla kandydatów do bierzmowania są przedstawiane, podczas pierwszego spotkania formacyjnego.

Bierzmowanie dorosłych

Osoby, które nie przyjęły tego sakramentu w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do księdza proboszcza w celu ustalenia sposobu przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w katedrze katowickiej, gdzie sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach.

Komunia Święta

Katolik powinien przynajmniej w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy św. i często odżywiać się Chlebem Życia - Komunią św.

Pierwszą Komunię przyjmują zasadniczo dzieci klas II szkół podstawowych po odpowiednim przygotowaniu.

Terminy Mszy pierwszokomunijnych znane są we wrześniu danego roku szkolnego.
komunia.jpg
spowiedz.jpg

Spowiedź Święta

Okazja do spowiedzi:

30 minut przed Mszą św. oraz w soboty od godz. 17.00 do 18.00

Przed świętami, w czasie rekolekcji i przy szczególnych okazjach według podanego wcześniej planu.

PODCZAS NABOŻEŃSTW EUCHARYSTYCZNYCH NIE SPOWIADA SIĘ

Prosimy, by dzieci korzystały ze spowiedzi w terminach wyznaczanych na spowiedź szkolną.

Warunki ważności sakramentu
Przypominamy, że sakrament pokuty i pojednania obejmuje nie tylko wyznanie grzechów (spowiedź), ale także przygotowanie się do niego (rachunek sumienia zakończony wzbudzeniem żalu i postanowienia poprawy). Przez brak lub bylejakość przygotowania narażamy się na nieważność sakramentu (słowa rozgrzeszenia nie odniosą skutku).

Namaszczenie Chorych

Odwiedziny chorych
Chorych odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 7:00 (ewentualne wyjątki od tej reguły podawane są w ogłoszeniach). Chorych można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii.
Chory przyjmuje Komunię, ale zawsze przy tej okazji jest możliwość udzielenia sakramentu namaszczenia chorych, który może być przyjmowany wielokrotnie nawet w czasie tej samej choroby.
Sytuacje nadzwyczajne
W sytuacjach nadzwyczajnych można poprosić księdza z posługą sakramentalną w każdej chwili.
Istnieje możliwość odwiedzenie chorych przez nadzwyczajnych szafarzy eucharystii z Komunią św. w każdą niedziele od godz. 8.00. Szafarze zanaszą komunie w każdą niedzielę miesiąca oprócz wakacji.
namaszczenie_chorych.jpg
wielki_piatek.jpg

Kapłaństwo

Katolicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Włącz się i Ty do tego nurtu modlitewnego.
Wszystkich zainteresowanych tematyką powołania zapraszamy na stronę naszego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Małżeństwo

Pary pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński, muszą umówić się osoboście lub telefonicznie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego w terminie 3 miesięcy przed ślubem.
Należy przedłożyć dokumenty:
 • Dowód osobisty
 • Metryka chrztu – nie starsza niż 6 miesięcy i bierzmowania, zaświadczenie o I Komunii Świętej
 • Świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadpodstawowej
 • Zaświadczenie o odbytym dniu skupienia dla narzeczonych
 • Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego,
 • Na ślub konkordatowy zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. 
slub-0147.jpg

KONTAKT
Parafia Jezusa Chrystusa
Dobrego Pasterza
ul. Skrajna 2a, 41-506 Chorzów
tel. 32 246 55 01
KONTO BANKOWE PARAFII
ING Bank Śląski
07 1050 1243 1000 0022 1715 7060

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELA 7.00 9.00 10.30 12.00 18.00
PONIEDZIAŁEK 7.00 18.00
WTOREK 7.00 18.00
ŚRODA 7.00 18.00
CZWARTEK 7.00 17.00
PIĄTEK 7.00 18.00
SOBOTA 7.00 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA

NIECZYNNA

DYŻUR TELEFONICZNY:
WTOREK 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00
PIĄTEK 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00

 

©2020 Dobry Pasterz

Search